Sidor

söndag 18 augusti 2013

milly & molly planterar träd

Jag har en dröm om att mitt företagande ska göra en positiv skillnad i världen.

Nu pratar jag inte om nöjda kunder (vilket förstås är mitt främsta mål), utan större än så. Jag vill att milly & molly ska bidra till en bättre värld, utifrån förmåga. Det gör jag på två sätt:
- Genom att ekonomiskt sponsra projekt jag tror på (t ex lånar jag ut pengar till kvinnliga företagare världen över genom Kiva).
- Genom att skriva om det hoppas jag att jag inspirerar andra att göra vad de kan, utifrån sin förmåga och vad de tror på.

Nu i augusti tänkte jag prova en ny sak, nämligen att skänka en del av vinsten. Såhär tänkte jag:

För varje beställning över 1 000 kr planteras ett träd. 

Det gör jag genom Vi-skogen. Det jag säljer mest av i butiken såhär års är bärselar och de kostar drygt 1 000 kr, så det blir nog ett och annat träd. Fram till 31 augusti provar vi det här :-)

Vi-skogen är ett spännande projekt som har 30 år på nacken vid det här laget. Läs mer om det här.

Saxat från Vi-skogens hemsida:

Klimatförändringarna slår hårdast mot de fattiga

Ett av de största hoten mot utveckling i Afrika är klimatförändringarna. De opålitliga regnen gör det svårt för bönderna att planera sina odlingar. Torka och jorderosion förstör marken och skördar slår fel. De redan utsatta drabbas hårdast.

Träd minskar fattigdom och förbättrar klimatet

Genom att odla träd och flera sorters grödor tillsammans, så kallad agroforestry, ökar familjernas produktion och inkomster och effekterna av klimatförändringarna kan mildras. Trädplantering minskar böndernas sårbarhet.

Inga kommentarer: